Friday, March 23, 2012

Die Odes van Salomo (7)


Ode 15

‘n Ode uit die gevangenis

1 SOOS die son ‘n vreugde is vir diegene wat sy daglig soek, so is My vreugde JaHWeH.
2 Want Hy is My son, en Sy strale het My opgewek, en Sy Lig het al die donkerte van My gesig verdryf.
3 Ek het deur Hom Oë verkry, en het Sy dag van Apartheid gesien.
4 Ore het Myne geword, en Ek het Sy Waarheid gehoor.
5 Die gedagte van Kennis het Myne geword, en Ek het My verheug deur Hom.
6 Ek het die dwaalweg verlaat, en Ek het na Hom gegaan, en het van Hom Verlossing sonder voorbehoud ontvang;
7 Volgens Sy gawe het Hy vir My gegee, en volgens Sy wonderskoonheid het Hy My gemaak.
8 Deur Sy Naam het Ek onverdorwenheid aangetrek, en deur Sy Barmhartigheid het Ek verganklikheid afgewerp.
9 Dood is voor My aangesig vernietig, en die Doderyk/Sheol is tot niks gebring deur SY Woord.
10 Ewige Lewe het verrys in die Adamah [die adamiet se Aarde] van JaHWeH, en Sy het aan Sy getroues bekend geword, en is mildelik gegee aan almal wat op Hom vertrou.
Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Ode 16

[Die Gees prys die VADER, die Seun en Sy skepping.]

1 SOOS die werktuig van die ploeër die ploegskaar is, en die werk van die stuurman om te stuur, so ook is My werk die psalm van JaHWeH in SY lofprysinge.
2 My ambag en beroep is in SY lofprysinge. Omdat SY Liefde My hart gevoed het en SY Vrug na My lippe gebring het.
3 Want My liefde is JaHWeH, daarom sal Ek tot HOM sing;
4 Want Ek word sterk gemaak deur SY lofprysinge en Ek het vertroue in HOM.
5 Ek sal My mond open, en SY Gees sal in My verklaar die Glansrykheid van Elohim en SY skoonheid,
6 die werke van SY Hande, en wat SY Vingers gemaak het,
7 vir SY menigvuldige Medelye en vir die Krag van SY Woord.
8 Want die Woord van JaHWeH speur na dit wat onsigbaar is en neem SY gedagtes waar;
9 Want die Oog sien SY werke en die Oor hoor SY gedagtes.
10 HY het die Aarde uitgespan, en die waters in die see daar gestel:
11 HY het die Hemele uitgesprei en die Sterre in hul ordes gestel;
12 En die skepping georden en dit gevestig; en HY het gerus van SY werke.
13 En die dinge wat geskep is, loop in hul bane en verrig hul take. En weet nie hoe om stil te staan en ledig te wees nie;
14 En die Leërskare is onderhorig aan SY Woord.
15 Die skatkamer van die Lig is die son, en die skatkamer van die Duisternis is die nag;
16 En Hy het die son vir die dag gemaak, sodat hy helder kan wees. En nag bring Duisternis oor die hele Aarde.
17 Hulle neem oor, die een van die ander; hulle verkondig die skoonheid van Elohim.
18 En daar is niks wat afsonderlik van JaHWeH is nie, want HY was daar voordat enigiets ontstaan het.
19 En die Wêrelde het ontstaan deur SY Woord, en deur die gedagte van SY Hart.
20 Glansrykheid en ere aan SY Naam.
Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Ode 17

[‘n Ode deur die Kneg van JaHWeH]

1 EK is gekroon deur My Elohim en My Kroon is die Lewende Een;
2 Ek is geregverdig deur My Meester, en My Verlossing is onverganklik:
3 Ek is bevry van nuttelose dinge, en Ek is nie ‘n veroordeelde man nie.
4 My bande is verbreek deur SY Hande: Ek het die gesig en gedaante van ‘n nuwe adamiet ontvang; en Ek het in HOM gewandel en is verlos.
5 Die gedagte aan Waarheid het My gelei; en Ek het Haar nagestreef en nie afgedwaal nie.
6 Almal wat My gesien het, was verstom, en Ek was vir hulle soos ‘n vreemdeling.
7 HY wat My geken het en My grootgemaak het, is die Hoogste El in al SY rasegtheid; En HY het My hoog geag in SY Suiwerheid, en HY het My Verstand uitgelig tot die hoogste van Waarheid.
8 En daarvandaan het HY My die Weg van SY voetstappe gewys, en Ek het die Poorte wat toe was, geopen. [Génesis 3:24]
9 Ek het die tralies van yster in stukke gebreek; maar My kettings het warm geword en voor My gesmelt.
10 Dit was vir My asof niks gesluit was nie, want Ek was die Ingang van alles;
11 Ek het na al My gevangenes gegaan om hulle te bevry, sodat Ek geeneen gebonde moes laat nie. [2 Nikodémus 5; Psalm 30:3]
12 Ek het My Kennis sonder teësinnigheid gegee, en My gebed was met liefde.
13 Ek het My vrugte in harte gesaai, en Ek het hulle in Myself herskep.
14 Hulle het My Seën ontvang en gelewe, en is by My versamel en verlos,
15 want hulle het My lede geword, en Ek is hulle Hoof.
Glansrykheid aan U, Ons Hoof, o Ons Meester, ons Gesalfde, Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Ode 18

[‘n Ode deur die Kneg van JaHWeH]

1 My Hart is opgetel deur die Liefde van die Hoogste El, en is verruim, sodat ek HOM kan prys deur My Naam.
2 My Ledemate is versterk, sodat Hulle nie sal wegkeer van SY Krag nie: [Markus 9:9]
3 Siektes het gewyk van My liggaam, en dit het opgestaan vir JaHWeH, omdat HY dit gewil het, want SY koninkryk is standvastig.
4 0 JaHWeH, sal U U Woord van My wegneem, as gevolg van hulle wat Kennis van U kortkom?
5 Ook nie as gevolg van hul werke, sal U U volmaaktheid van My weerhou nie.
6 Die Lig sal nie deur Duisternis oorwin word nie, ook sal Waarheid nie wegvlug van die Leuen nie.
7 U Regterhand sal Ons Verlossing laat seëvier, en U sal van elke plek ontvang, en sal behoed elkeen wat vasgehou word deur besoedeling.
8 U is My Elohim; die Leuen en Dood is nie in My mond nie. Maar U wil is volmaaktheid;
9 U ken nie Ydelheid nie, want dit ook, ken Ek nie,
10 U ken nie oortredinge nie, want dit ook, ken Ek nie.
11 Dwaasheid het verskyn soos fyn stof en soos die skuim van die see.
12 Verwaande mense het oor haar gedink dat sy uitmuntend was: hulle het ook begin om ‘n ooreenkoms met haar te toon, en het nutteloos geword.
13 Diegene wat Kennis het, het verstaan en gedink, en was nie besoedel in hul gedagtes nie.
14 Want hulle was in die gedagtes van die Hoogste El, en hulle het gelag vir dié wat in die leuen gewandel het:
15 Maar hulle het die Waarheid gespreek deur die inspirasie wat die Hoogste El in hulle geblaas het.
16 Glorie en groot eerbetoon aan SY Naam.
Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Monday, March 19, 2012

Die Odes van Salomo (6)


Ode 12

Die Gees van Waarheid

1 HY het my gevul met die woorde van Waarheid, sodat ek van Hom mag spreek;
2 Waarheid het uit my mond gevloei soos ‘n stroom water, en my lippe het Haar vrugte bekend gemaak.
3 Sy het my laat oorloop met Haar Kennis, want die Mond van JaHWeH is die ware Woord, en die Poort van Sy Lig.
4 Die Hoogste El het Haar aan Sy wêrelde gegee, die vertolkers van Sy Prag, en die vertellers van Sy Glansrykheid, en die belyers van Sy denke, en die verkondigers van Sy gedagte, en die Apartheid van Sy werke.
5 Want van die vlugheid van Haar woord kan nie vertel word nie, en soos Haar vertelling, so ook is Haar snelheid en Haar spoed, en Haar rigting is onbeperk:
6 Sy val nooit, maar staan vas, en Sy ken nie Haar afkoms, nog Haar weg nie.
7 Want soos Haar werk is, so is Haar verwagting; want Sy is die Lig en sonsopkoms van gedagtes.
8 En deur Haar het die wêrelde met mekaar gepraat, en hulle wat stom was, het spraak bekom;
9 En deur Haar het vriendskap en samehorigheid ontstaan, en hulle het die een met die ander gespreek, dit wat hulle te sê gehad het;
10 En hulle is aangespoor deur die Woord; en hulle het Hom wat hulle gemaak het, geken, want hulle het saamgestem;
11 Want die Mond van die Hoogste El het met hulle gespreek, en deur Haar het Sy openbaring vrye teuels gehad.
12 Want die Woning van die Woord is die Seun van Adam. En die Waarheid is Sy Liefde.
13 Geseënd is hulle wat alles deur Haar verstaan het, en JaHWeH in Sy Waarheid geken het.
Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Ode 13

’n Ode vir die Apartheid

1 KYK, JaHWeH is ons spieël: Open jou oë en sien hulle in HOM;
2 En leer hoe jou aangesig is en uiter lofprysinge aan SY Gees;
3 Vee die vuilheid van jou gesig af, en wees lief vir SY Apartheid en trek Haar aan;
4 En jy sal rassuiwer wees, al die tyd saam met hom. Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!


Ode 14

‘n Ode deur die Seun

1 SOOS die oë van ‘n Seun gerig is op Sy VADER, so is My oë, o JaHWeH, voortdurend op U gerig;
2 Want saam met U is My Borste en My Vreugde.
3 Wend nie U Medelye van My af nie, o JaHWeH, en neem nie U Suiwerheid van My weg nie.
4 Strek U Regterhand voortdurend uit na My, o My Elohey en wees vir My ‘n Leidsman tot die einde, omdat Sy U Vreugde is.
5 Ek sal welgevallig voor U wees omrede van U Glansrykheid, en omrede van U Naam, sal Ek verlos word van die Besoedelde een;
6 U Teerheid, o JaHWeH, sal by My bly as die vrugte van U Liefde.
7 Leer My die psalms van U Waarheid, dat Ek in U vrug mag dra;
8 En open die Harp van U Gees van Apartheid vir My, sodat Ek U mag loof, o JaHWeH, met elke melodie.
9 En volgens die oorvloed van U Medelye; mag U My Haar so gun en haas U om Ons versoeke toe te staan.
10 En U voorsien voldoende aan al Ons behoeftes.
Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Tuesday, March 13, 2012

Die Odes van Salomo (5)


Vir die wat gewonder het wat van my geword het. Ek was eers so klein bietjie weg gewees en vir my ouers gaan kuier. Dit bly 'n voorreg om nog ouers te hê met wie jy nog kan kuier want wie van ons weet hoeveel tyd is daar vir ons elkeen bedeeld. Vir die wat nog ouers het, bel hulle vandag en vertel hulle dat jy lief is vir hulle want wie weet of daar nog 'n môre is om hulle dit te vertel.

Ode 10
‘n Ode deur die Kneg van JaHWeH
1 JaHWeH het My Mond deur SY Woord gerig, en My Hart deur SY Lig geopen,
2 en het teweeg gebring dat SY Ewige Lewe in My bly; en het My vergun om van SY vrugte van Vrede te vertel,
3 Om die siele van diegene wat na Hom wil kom, terug te bring, en om ‘n aansienlike groep gevangenes(siele) terug te lei na vryheid.
4 Ek het sterk en magtig geword, en het die Aarde se gevangenes gelei en hulle het vir My die Glansrykheid van die Hoogste El geword, ja, van JaHWeH, My VADER.
5 En die nasies wat verstrooi was, is versamel, en Ek is nie besoedel deur My skuld nie, omdat hulle My lof toegebring het op die hoë plekke. [Hebreërs 9:28]
6 En die voetspore van Lig is op hul harte geplaas, en hulle het gewandel in My lewe en is verlos, en het My volk geword, vir Ewig tot in Ewigheid.
Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!

Ode 11
Die Paradys.
11 My hart is besny en haar blomme het verskyn, Barmhartigheid het in haar uitgespruit; en sy het vrugte gedra vir JaHWeH.
2 Want die Hoogste El het my besny met Sy Gees van Apartheid en my niere voor Hom blootgelê; en my gevul met Sy Liefde.
3 En Sy besnydenis het my Verlossing geword; en ek het op die Weg in Sy Vrede gehardloop en op die Weg van Waarheid:
4 Vanaf die begin tot die einde het ek Sy Kennis ontvang.
5 En ek is stewig gevestig op die Klip van Waarheid, waar Hy my geplaas het;
6 En waters wat spreek, het my lippe aangeraak van JaHWeH se Fontein, sonder terughouding;
7 En ek het gedrink en was bedwelm deur die lewende, onsterflike waters;
8 En my bedwelming was nie sonder Kennis nie, maar ek het Ydelheid verlaat.
9 En my gewend tot die Hoogste El, my Elohey, en het deur Sy Gawe verryk geword;
10 Ek het Dwaasheid laat staan, sy wat oor die Aarde uitgewerp is en ek het haar afgestroop en van my af weggewerp;
11 JaHWeH het my vernuwe met Sy kleed, en van my besit geneem met Sy Lig,
12 en my onverderfbare verkwikking van bo gegee, en ek het geword soos die Aarde wat laat uitspruit en haar verheug in haar vrugte,
13 En JaHWeH is soos die son op die aangesig van die Aarde:
14 Hy het my oë verlig en my gesig het die Dou ontvang;
15 My asemteue het behae gevind in die aangename geur van JaHWeH;
16 Hy het my gebring na Sy Paradys waar die rykdom van die genot van JaHWeH is. [Griekse invoeging] Ek het bome gesien, pragtig en wat vrugte dra, En hul kroon was natuurlike loof; Hul takke het gespruit, hul vrugte het gelag; Hul wortels was geplant in die onverganklike Adamah [adamiet se Aarde]. En die rivier van Vreugde het hul benat, en het om hul onverganklike Adamah [adamiet se Aarde] gevloei.
17 En ek het JaHWeH aanbid vanweë Sy Glansrykheid.
18 En ek het gesê, geseënd, o JaHWeH, is diegene wat in U Adamah [adamiet se Aarde] geplant is en diegene wat ‘n plek in U Paradys het,
19 en wat opgroei in die wasdom van U bome en wat van Donkerte na Lig beweeg het.
20 Kyk, al U diensknegte is voortreflik. Hulle wat suiwer werke doen,
21 van besoedeling draai na U Vreugde en die bitterheid van die bome is verander toe hulle in U Adamah[adamiet se Aarde] geplant is.
22 Alles het geword soos ‘n aandenking aan U en ‘n ewige herinnering aan U getroue diensknegte.
23 Want daar is baie plek in U Paradys, en daar is niks wat sonder voordeel is nie; maar alles dra vrug.
24 Eer aan U, o Elohim, die Vreugde wat in die ewige Paradys is.
Halalu-JaHH/Prys jul JaHH!