Friday, December 24, 2010

Thursday, December 23, 2010

So Bietjie Uitspan


Vir die van julle wat gereeld die blog lees, ek gaan volgende week so bietjie uitspan (hmmmm by die huis, en kyk hoeveel ek van die mamma lysie kan doen - kom, kom, julle weet mos, daardie een teen die kombuis deur van alles wat in en om die huis gedoen moet word).

Gun wonder sommige sien uit om weer te gaan werk nie sodat hulle bietjie kan rus - hahaha.

Die van julle wat op reis is reis veilig en die wat vir die kinders gaan kuier geniet dit en as die klein kinders te erg raak, bederf hulle want terug by die huis sal ma en pa moet bontstaan.

Voorspoed vir die nuwejaar en vergeet maar van al onbenullige voornemens, hulle frustreer jou in elk geval net so vir die eerste 2 weke.

Groete en seenwense vir almal.

Thursday, December 16, 2010

Wát soek die heiliges nog daar.


Kyk ʼn volk staan nou in ondenkbaar groot gevaar.
Maar as ʼn gruwelmengelmoes kom hul bymekaar.
Om in eenheid saam te trek, ʼn heilige geloftelaer.
So staan konserwatief ook liberaal in eenheid daar.
As ʼn groot gruwel die suiwer Boer en vrymesselaar.
So staan die waarheid en die leuen saam as ʼn paar.

In ʼn Nimrodstempel terwyl hulle na ʼn sonkol staar.
Aanbid hul die wêreldgod Ra, wat op ʼn boek verjaar.
In ʼn Monument luister hulle na ʼn ou heilige verhaal.
Terwyl Satan saam in hierdie heilige maaltyd baljaar.
Roep ʼn groot Engel: slegs dit heilig word nou gespaar.
Maar wat soek die verseëldes tussen die liberale daar.

Kyk, so staan ʼn volk nou in ondenkbaar groot gevaar,
Die eendag roep hulle die V.N om hulle te kom spaar.
Maar op geloftedag vra hulle God om hulle te bewaar.
So raak Elohim se laaste geduld met hierdie volk klaar.
Eens het God hulle voorouers- in groot gevaar gespaar.
Ja, met hulle vyande speel Elohim in groot getalle klaar.

Terwyl hul nageslag in verbastering met die vyand baljaar.
Staan hulle in hulle duisende op heilige geloftedag daar.
Die engele vra so verslae: wát soek die heiliges nog daar.
Was dit nie vir die verseëling- was ook hulle nie bewaar.
Oor `n verbreekte gelofte- word hierdie volk nie gespaar.

Judith de Beer
Donderdag 16 Desember 2010 08:00

Wednesday, December 15, 2010

Groot Verskil


Die baas dryf sy mense.
Die leier inspireer hulle....

Die baas maak staat op gesag.
Die leier maak staat op welwillendheid.....

Die baas boesem vrees in.
Die leier straal liefde uit.......

Die baas sê, “Ek”.
Die leier sê, “Ons”.....

Die baas wys wie is verkeerd.
Die leier wys wat is verkeerd.......

Die baas weet hoe dit gedoen moet word.
Die leier weet hoe om dit te doen..........

Die baas vereis respek.
Die leier kry respek.......................

Friday, December 10, 2010

“Besig”


Eendag was daar ’n baie sterk houtkapper wat werk gesoek het by die hout handelaar. Werk was op daardie stadium maar redelik skaars gewees en die houtkapper was baie toegewyd in sy werk. Die hout handelaar het besluit om die werk aan die houtkapper te gee en die vergoeding was buitengewoon goed gewees en die werksomstandighede baie aangenaam.

Vir die redes was die houtkapper vas beslote om aan die hout handelaar te bewys dat hy goed is in sy werk en dat hy dankbaar is vir die geleentheid wat hy hom gebied het om te werk. Die hout handelaar gee aan die houtkapper ’n baie goeie byl en neem hom na die area waar hy moet werk.

Die eerste dag het die houtkapper agtien bome gevel en bewerk sodat hulle reg is vir die verwerkings aanleg. “Geluk,” sê die hout handelaar, “dit is voorwaar ’n prestasie, hou so aan!”
Baie gemotiveerd deur die hout handelaar se lof woorde, probeer die houtkapper nog harder die volgende dag, maar hy kon slegs vyftien bome vel en bewerk. Die derde dag probeer hy nog harder maar hy kon slegs tien bome vel en bewerk.
Dag na dag het hy al minder en minder bome gevel.

“Ek is seker dat ek besig is om al swakker te word,” het die hout kapper by homself gedink. Hy gaan na die hout handelaar en maak verskoning vir sy werksprestasie en sê aan hom dat hy nie kan verstaan wat aangaan nie.

“Wanneer laas het jy jou byl skerp gemaak?” vra die hout handelaar.

“Skerp gemaak? Ek het nie tyd om my byl skep te maak nie. Ek was te besig om te probeer om die bome af te kap...........”

Kap jy vandag miskien nog met ’n stomp byl ?

Staan net so klein bietjie stil en neem tyd om jou byl skerp te maak.

Wednesday, December 8, 2010

Die Wassing.


Jy vra My na die doop- groot sowel as klein en of dit deur middel van
onderdompeling of besprinkeling moet geskied. Maar Ek sê vir jou dat
julle voorgeskrewe doop bloot ʼn baie flou en daarby nog ʼn valse
afskynsel van die oorspronklike is, omdat die hedendaagse handeling
daarvan hemelsbreed van die eerste verskil.

So word daar byvoorbeeld na Johannes as die doper (onderdompelaar)
verwys, terwyl daar in sy leeftyd na hom as Johannes die wasser verwys
was. Deur jul kerkleerstellings se vasgestelde leer word daar in jul
doopritueel van die volgende doopsformulier woorde gebruik gemaak;
"Ek doop jou in die naam van die vader, die seun en die heilige gees"
wat heeltemal niksseggend is, omdat dit nêrens spesifiseer wat die
betrokke god se identiteit of sy naam is nie.

Waar die korrekte woorde behoort te wees " kyk, jy word tot ʼn nuwe
en ʼn skoon mens gewas deur die ewige onverganklike Naam van jou
enige El, YaHWeH, die groot EK IS, waarna jy van jou sonde gereinig sal
wees deur die gestorte bloed van Sy enig-gebore Seun YaHshua,
sodat ook jy nou deur Hom kan uitroep; "Abba Vader" -waarna Hy oor jou
sal uitstort die kragvolle werking van sy ewig Aparte-Heilige Gees.

Maar Ek sê vir julle dat ook hierdie wassing (doop) hoe korrek ookal
uitgevoer van geen waarde sal wees, indien die betrokke 'gewaste' nie
hierdie uiters heilige woorde vir ewig ʼn onlosmakende deel van hulle self
sal maak nie.

Waar dit die groot- of die kleindoop aangaan, kan ouers bloot in ʼn belofte
onderneem om die kind na die beste van hul vermoë, in die weë van hul
God op te voed, waarna hul as volwassenes self uit eie keuse ʼn besluit
oor die heilige wassing (doop) kan maak.

Judith de Beer
Vrydag 3 Desember

Tuesday, December 7, 2010

Waar Niemand jou Kan Sien nie.


Lank gelede was opvoeding en geloof so hand aan hand dat baie van die leermeesters was hoogs gelowige manne gewees.
So ’n leermeester was teenwoordig in die klein dorpie, hy was wel bekend aan al die inwoners en baie geliefd.

Hy het vier studente gehad, maar dit het gelyk of hy meer trots was op die een student in die besonder. Sy ander drie studente het dit agtergekom en het op ’n dag besluit om die ou leermeester oor die voortrekkery te konfronteer.

Die ou leermeester was besonder wys en besluit dat hy aan hulle ’n toets sal gee sodat hulle hul eie antwoord op hul vraag te wete kan kom. Hy roep al vier die studente en gee aan elkeen ’n hoender. Hy deel hulle mee dat hy wil hê hulle moet elkeen sy hoender neem na ’n plek waar niemand hulle sal kan sien nie, die hoender doodmaak, dit versteek en terugkeer na die skool.

Al vier neem hul hoender en vertrek haastig in verskillende rigtings. Dit het nie lank geneem vir die drie studente, wat die leermeester gevra het oor die voortrekkery, om terug te keer na die skool nie.
Soos wat die dag besig was om uit te loop het die drie studente die spot begin dryf met die vierde student omdat hy nog nie terug is van die eenvoudige taak wat hulle opgelê is nie. Hulle het hom as ’n dwaas gereken omdat hy nie eens so ’n eenvoudige taak kon uitvoer nie.

Teen ongeveer middernag keer die vierde student eers terug na die skool, met die hoender steeds in sy arms. Die ander drie studente bars uit van die lag en vra aan die leermeester hoe is dit moontlik dat die student wat nie sy taak kon uitvoer sy gunsteling student kan wees?

Die ou leermeester draai om na die vierde student en vra, “verduidelik aan ons hoekom jy steeds met jou hoender in jou arms rondloop.”
Hy antwoord............ “vergewe my leermeester, maar ek kon nie ’n plek vind om te doen wat u my beveel het nie, want oraloor waar ek gegaan het daar was YaHWeH teenwoordig en het Sy alsiende oë my dopgehou!”

Die ou leermeester draai na die drie studente, glimlag en stap weg om te gaan slaap.

Thursday, December 2, 2010

Die Pottebakker se nederige klei.


My Elohim U is die Pottebakker en ek net die nederige klei.
So dikwels sou ek protesteer wanneer die lewe my wou brei.

My Elohim U is my Raadsman ewig altyd goed en toegewy.
So getrou, ja volmaak het U my ewigheidstoekoms toeberei.

My Elohim U is die Tuinier wat my grond vrugbaar voorberei.
Vir my- ʼn onvrugbare Vyeboom, wat geestesvrugte moet kry.

My Elohim U is my Verlosser, aan ʼn kruis het U vir my gely.
Sodat ek as swakke sondaar ook die ewige lewe kan verkry.

My Elohim U is My Lig waarmee ek die donkerte kan bestry.
U breek my bindende boeie- U maak my onvoorwaardelik vry.

My Elohim U is my Geneesheer; in my kwale staan U my by.
Van elke siektetoestand maak U my in gees en liggaam vry.

My Elohim U is my Koning en ek U kneg wat my in U verbly.
In U Heilige hofhouding- daar wil ek so graag vir ewig altyd bly.

My Elohim U is my Priester- in U tempel staan U Gees my by.
Ja, U tempel in my eie hart, waar ek altyd in kontak met U bly.

My Elohim U is my Leidsman wat my na my wedergeboorte lei.
Waar ek my altyd in U Liefdeswysheid en ook Vrede kan verbly.

My Elohim U is My Goeie Vader, wat my geduldig- sorgsaam ly.
Sodat ek my weg na U Huishouding, ja, die Vaderhuis kan kry.

My Elohim U is die groenweivelde waar U skape so rustig wei.
Waar geen boosheid, roofdier of wolf hul as prooi beet kan kry.

My Elohim U is die Pottebakker en ek is net die nederige klei.
Laat ek nooit weer protesteer, wanneer U riglyne, my sou brei.

Judith de Beer
Dinsdag 30 November 2010